Maantiellä / Retkeily

Moottorinvaihto – vanhan auton uusi elämä

Vanhojen pakettiautojen kunnostaminen ns. retkeily- tai matkailuautoiksi on nykyään yhä suositumpaa. Vaikka pellit ja alusta olisivatkin kovaa tekoa, niin autoa hankittaessa sen alkuperäinen moottori voi olla jo elinkaarensa lopussa, tai se voi alunperinkin olla ollut alitehoinen ja herkkä ylikuumenemiselle.

Kun alkuperäinen moottori on tullut elinkaarensa loppuun, on sen kunnostamista mielekkäämpää koko moottorin vaihtaminen joko uuteen tai kunnostettuun käytettyyn moottoriin. Yhtenä kannustimena moottorinvaihtoon voi toimia myös halu leikata auton pienhiukkaspäästöjä vaihtamalla vanha moottori uuteen vähemmän saastuttavaan malliin.

 

Olivatpa syyt mitkä tahansa niin moottorinvaihto on iso projekti, johon kannattaa valmistautua huolellisesti tutustumalla netistä löytyvään tietoon. Usein parhaimpia tiedonlähteitä ovat harrastajien foorumit, joiden käyttäjien joukosta löytyy sekä kokemusta että tietoa ja usein myös halukkuutta jakaa sitä muille.

Aluksi kannattaa ottaa selvää mitä rakenteellisia muutoksia jonkun tietyn moottorin asentaminen automalliin vaatii (tai onko se ylipäätään mahdollista), mitä osia voi hyödyntää vanhasta moottorista, mitä taas pitää hankkia tilalle ja mistä niitä saa. Eikä pidä tietenkään unohtaa sen selvittämistä mitä koko lysti maksaa.

 

Aluksi kannattaa selvittää mitä muutostyö vaatii ja mitä koko projekti kustantaa.

 

 

Jos olet jo hankkinut tarvittavat taidot moottorinvaihdon suorittamiseen ja saat käyttöösi tarvittavat välineet, joilla pystyt nostamaan vanhan moottorin turvallisesti ulos ja uuden sisään voit yrittää tehdä operaation itse. Muussa tapauksessa kannattaa pyytää tarjouksia korjaamoilta, joilla on kokemusta moottorinvaihdoista tai selvittää löytyisikö harrastajien parista riittävän osaavia ja kokeneita konkareita, joiden avustuksella saisit vaihdon suoritettua.

 

 

 

Säädökset

Ennen kuin alat kärräämään massiivista V-kasia hallille päin niin kannattaa myös muistaa, että Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafin säädösten mukaan auton rakenteisiin tehtävät muutokset, kuten esim. moottorinvaihto, tulee muutoskatsastaa, eli muutos pitää hyväksyttää ja todeta turvalliseksi.

Poikkeuksena on tilanne, jossa autoon vaihdetaan alkuperäisen kaltainen moottori, esim. takuuna vanhan rikkouduttua, jolloin muutoskatsastusta ei tarvitse tehdä. Kuitenkin vaikka moottori olisi alkuperäisen kaltainen, mutta uusien osien määrä ylittää 25% muutoskatsastus tulee tehdä.

 

Mitä tahansa moottoria ei autoon voi vaihtaa – jos sillä haluaa ajaa myös yleisillä teillä.

 

 

Katsastuksen toimiluvat jakautuvat Suomessa neljään osaan: kevyisiin ja raskaisiin ajoneuvoihin sekä määräaikais- ja erikoiskatsatsastuksiin. HelppoKatsastuksen kenttäpäällikkö Ilkka Vennon mukaan ainoastaan asemat, joilla on kevyiden ajoneuvojen erikoiskatsastusluvat voivat tehdä henkilö- ja pakettiautojen muutoskatsastuksia. Näiden asemien katsastajilla on erityiskoulutus erikois- ja muutoskatsastusten tekemiseen.

”Meidän ketjussa löytyy ehkä noin kymmenen tällaista asemaa.” Kilpailevan A-Katsastuksen neuvontainsinööri Jyrki Laurila puolestaan sanoo, että A-Katsastuksen asemista pääsääntöisesti suurin osa asemista on sellaisia, että ainakin kevyen kaluston muutoskatsastuksia voidaan hoitaa.” Kysyttäessä vuosittaisista muutoskatsastusmääristä Laurila arvioi luvuksi ”joitain kymmeniä”.

 

 

Miten muutoskatsastukseen tulisi valmistautua?

 

Tyypillisesti autoon vaihdetaan joko alkuperäisen kaltainen tai alkuperäistä tehokkaampi moottori. Jos haluaa vain vaihtaa loppuun ajetun moottorin vastaavaan uuteen niin prosessi on melko helppo. Vaihdettaessa moottoria alkuperäistä tehokkaampaan tulee huomioida Trafin asettamat rajat sekä uuden moottorin tehoille että tilavuudelle. Lähtökohtaisesti moottorin tilavuuden kasvun rajana on 25% ja tehojen rajana 20% alkuperäisen moottorin vastaaviin lukuihin verrattuna.

 

Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää huomioida, että kun puhutaan alkuperäisestä mallista, josta tehojen ja tilavuuden kasvun rajoja lasketaan em. prosenttien mukaisesti niin ensiksi täytyy määritellä ns. vertailumalli. A-Katsastuksen Laurilan mukaan lähtökohtana on auton mallisarjassa vastaavan kokoisella ja tehoisella (kuin uudessa moottorissa) moottorilla varustettu versio. Mikäli täsmälleen samankaltaisella moottorilla varustettua versiota ei löydy, otetaan vertailumalliksi suurimmalla ja tehokkaimmalla moottorilla varustettu mallisarjan versio.

Jos siis esimerkiksi otetaan Volkswagenin T3 Syncro, johon halutaan vaihtaa uusi moottori, niin tehokkain saman mallisarjan vertailumalli on 2.1 litran moottorilla varustettu bensiinikäyttöinen malli. Tästä vertailumallista laskettaessa uuden moottorin tilavuus voisi olla suurimmillaan 2.7 litraa ja tehoja saisi olla 111 Kw. Suosituista Syncron vaihdokkimoottoreista VAG -konsernin 1.9 tdi menee näiden rajojen sisään, kun taas maailmalla suosittu Subarun 2.5 litrainen EJ25 moottori olisi liian tehokas.

 

VW T3 Syncron suosituimpia vaihtomoottoreita on ollut VW konsernin 1.9 tdi.

 

Tehokkaamman moottorin asentaminen asettaa vaatimuksia myös ajoneuvon rakenteelle: ”edellytyksenä on, että automalli muutetaan vastaamaan niitä isommilla moottoreilla varustettuja versioita jarrujen, alustan ja voimansiirron suhteen.” HelppoKatsastuksen Vento kertoo. Tietysti mikäli nämä rakenteet eivät muutettavassa mallissa eroa tehokkaammasta versioista niin niitä ei tarvitse muuttaa.

 

Kysyttäessä mahdollisesta tehojen virittämisestä alaspäin, jotta saataisiin uusi moottori mahtumaan rajojen sisälle Vennon vastaus on napakka ei. ”Ahtimen poisto voisi tulla kyseeseen ja näin laskea tehoja, mutta esim. moottorinohjausta muokkaamalla tehon laskeminen tai kuristimen asentaminen eivät ole hyväksyttyjä toimenpiteitä.”

 

 

Mistä vertailumallin voi tarkistaa ja miten ne hyväksytään?

 

Mallisarja on yleensä saman sukupolven ajoneuvo, joka on pohjalevyrakenteeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan samanlainen ajoneuvo kuin verrokki. ”Lähtökohtana on Euroopan markkinat, sillä yleensä ottaen eurooppalaisissa on helpompi määrittää mallisarja”, A-Katsastuksen Laurila sanoo.

Näin ollen esim. Etelä-Amerikassa valmistettua 2.5 litran bensamoottorilla varustettua T3 Syncroa ei pidettäisi eurooppalaisen T3 Syncron vertailumallina. HelppoKatsastuksen Vento ei suoranaisesti tiedä mistä tämä johtuu, mutta arvelee valmistajan pitävän niitä eri autoina. ”Eri markkina-alue ei välttämättä ole poissulkeva syy”, Vento lisää.

 

Auton ja vaihdettavan moottorin soveltuvuus täytyy pystyä todistamaan.

 

Sekä Vento että Laurila kuitenkin toteavat, että mikäli valmistajalta tai valmistajan maahantuojalta saa todistuksen, jonka mukaan oma ja potentiaalinen vertailumalli kuuluvat samaan sarjaan niin se hyväksytään todisteeksi. Joissain tapauksissa esim. vanhempien autojen kohdalla, todisteeksi voidaan hyväksyä myös alan kirjallisuus.

Nettisivuilta löytyvää tietoa ei yleensä hyväksytä, mutta HelppoKatsastuksen Vennon mukaan katsastaja voi tapauskohtaisesti arvioida myös nettisivujen luotettavuutta todistuslähteenä. Katsastajille on käytettävissään maahantuojien tyyppikoodisto, johon on määritelty tiettyyn mallisarjaan kuuluvat ajoneuvot.

 

 

Mitä muuta tulisi huomioida?

 

Uuden moottorin päästötason tulisi pysyä ennallaan. Vanhemmilla autoilla tämä voidaan todeta määräaikaiskatsastuksen yhteydessä, mutta jos moottoria ollaan vaihtamassa vuoden 2001 jälkeen käyttöönotettuun autoon niin päästövaatimusten täyttymisen osoittaminen voi olla kalliimpi prosessi.

A-Katsastuksen Laurilan mukaan tämän takia moottorinvaihdot käytännössä tehdään ennen vuotta 2001 käyttöönotettuihin autoihin: ”se (vuoden 2001 uudempi auto) vaatii tyyppihyväksynnän mukaiset testit, jotka eivät onnistu katsastuslaitoksella vaan vaatii tutkimuslaitoksen”.

 

Päästömittaukset vuoden 2001 jälkeen käyttöönotettujen autojen osalta eivät hoidu ihan joka pajassa.

 

Laurilan mukaan moottorin tehon ja tilavuuden lisäksi moottorinvaihtoprojektissa syyniin voi joutua myös joissain tapauksissa moottorin nettoteho suhteessa auton omaan massaan. (Nettoteho saadaan jakamalla auton oma massa moottorin teholla kilowatteina.) Moottoria ei saa asentaa jos oman massan suhde moottorin nettotehoon on muutoksen jälkeen pienempi kuin 7kg/Kw tai jos vertailumoottorilla varustettu ajoneuvo on jo alun perin niin tehokas, että se on enintään 10 kg/Kw tai alle.

Tämä voi pienentyä 30%, mutta minimi on kuitenkin 5kg/Kw. ”Jos alun perin tehokkaaseen urheiluautoon, kuten esim. Corvetteen halutaan laittaa ahdin niin jo tehtaalta n  massa-/tehosuhde on ollut alle tuo 5kg/Kw”, Laurila kertoo. Hänen mukaansa tällaisiin autoihin ei käytännössä ilman poikkeuslupaa voi tehdä moottorinmuutoksia.

 

 

Bioetanoli- ja kaasukonversio

 

Nykyään myös vanhempiin bensa- ja dieselkäyttöisiin polttomoottoreihin on mahdollista tehdä edullinen konversio, eli muunnos, jonka avulla auton CO2-päästöt putoavat huomattavasti.

Bensiinikäyttöisen auton etanolikonversio on helppo ja edullinen vaihtoehto auton hiilijalanjäljen pienentämiseksi, jonka jälkeen autoon voi tankata RE85 bioetanolia. Konversio onnistuu helposti ns. eFlex-fuel -laitteen avulla.

Dieselkäyttöiseen autoon tulee lähinnä kyseeseen kaasukonversio, jonka avulla autoon rakennetaan kaksoispolttoainejärjestelmä. Polttoaineena käytetään maa- tai biokaasua ja dieseliä.

Erilaisten konversioiden ja uusiutuvan dieselin avulla myös vanhemmasta polttomoottoriautosta saa vihreämmän.

 

Sekä kaasukonversio että eFlex-fuel laitteen asentaminen vaatiivat muutoskatsastuksen. Kaasukonversion muutoskatsastuksessa auton rekisteritietoihin auton käyttövoimaksi merkitään kokonaan tai osittain kaasu. Eflex-Fuel -konversion muutoskatsastukseen liittyy päästövaatimuksia, mutta näiden vaatimusten osoittamisessa riittää ennen vuotta 2007 käytteenotetussa autossa määräaikaiskatsastuksen yhteydessä tehty päästömittaus.

HelppoKatsastuksen Vennon mukaan eFlex-Fuel -laitteen muutoskatsastukseen on tehty Suomessa poliittisia helpotuksia, joiden ansiosta sen muutoskatsastus on suhteellisen helppo ja edullinen prosessi.”Siinähän on muutostukikin valtion kautta kun muutoksen tekee jälkikäteen”, Vento lisää. A-Katsastuksen Laurilan mukaan käyttöön on tulossa myös ns. eFlex – poikkeuspykälä, jonka mukaan ahdettuihin moottoreihin asennettu eFlex -laite ei jatkossa vaadi tehomittauksia lainkaan.

 

 

Poikkeusluvan hakeminen

 

Mikäli kaavaillun uuden moottorin tehot tai tilavuus eivät mahdu Trafin säädöksien sisälle on aina mahdollisuus anoa poikkeuslupaa Trafilta. Poikkeusluvan hinta on 380 euroa ja sen joutuu maksamaan riippumatta siitä onko päätös myönteinen vai kielteinen. A-Katsastuksen Laurilan muistikuvien mukaan poikkeuslupia ei ole juurikaan haettu moottorimuutokseen liittyen.

Hänen mukaansa poikkeusluvalle pitää olla joku tarve, joka liittyy mieluummin ammatinharjoittamiseen kuin harrastukseen. ”Monesti vaaditaan, että parannetaan vielä esim. jarruja tai vahvistetaan muita teknisiä seikkoja”, Laurila jatkaa.

 

Poikkeusratkaisut vaativat poikkeusluvan.

 

HelppoKatsastuksen Vennon mukaan tilavuuteen ja tehoon liittyviä poikkeuslupia on yleensä myönnetty ns. hot rod -tyyppisille autoille. ”yleensä on aina ehtona, että rakenteita muutetaan aika paljonkin, niissä on varmaan levyjarrut, kallistuksenvakaimet ja nykyaikaiset iskunvaimentimet poikkeuslupaehtoina”, Vento kertoo.

Hänen mukaansa lähtökohtaisesti Trafilla ei ole tarve evätä sellaisia hakemuksia, joihin on hyvät tekniset perustelut, mikäli muutosta ei jostain syystä voida olemassa olevien sääntöjen puitteissa tehdä. Sekä Vento että Laurila kehottavat tutustumaan Trafin poikkeuslupaohjeisiin, joista löytyy myös esimerkkitapauksia.

 

 

 

Muutoskatsastuksen kustannukset

 

A-Katsastuksen Laurilan mukaan kustannukset riippuvat hieman katsastusasemasta ja sen sijainnista Suomessa: ”puhutaan nyt reilusta sadasta eurosta kahteen sataaan euroon”, hän jatkaa. HelppoKatsastuksella moottorinvaihdon kustannukset ovat samaa luokkaa: ”meidän hintaluokka on noin 150 euron tietämillä”, Vento kertoo. Kustannustasoon vaikuttavat mm. auton ikä, vanhemmissa autoissa päästötason toteamistavaksi voi riittää määräaikaiskatsastuksen mittaus kun taas uudemmat autot voivat joutua tarkempiin testeihin ja lisäksi ehkä melumittaukseen.

 

 

 

 

 

 

 

Feel free to leave a comment or question.